Estetiikka 2013-2014 (teaching in Finnish)

Kurssikoodi: Inf-0.1300

Opetusperiodi: III – IV

Työmäärä toteutustavoittain: Luentoja 9 h, workshop-työskentelyä 30 h, itsenäistä ryhmätyötä loput

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää erilaisia kauneuskäsitteitä, niiden liittymistä historiallisiin ajanjaksoihin sekä teoreettisia väitteitä, jotka pohjaavat aistimellisuuden tutkimiseen suhteessa filosofiaan ja taiteeseen.

Sisältö: Kurssilla tutustutaan yleiseen estetiikkaan puutarhasuunnittelun kautta, joka edustaa aistimellista ihannetta länsimaisessa maailmassa. Estetiikan tekstien praktikumissa tutustutaan keskeisiin estetiikan käsitteisiin alkaen mimesiksestä ja päätyen postmoderniin. Harjoitustyönään opiskelijat tekevät pienryhmissä oman ”aikalaispuutarhan”, jossa heidän näkemyksensä ja arvonsa ilmenevät.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet: Luennot, praktikumit, ryhmätyöt sekä kirjallinen kuulustelu ja harjoitustehtävät. Kirjallinen kuulustelu on läpäistävä ennen loppuharjoituksia. Arvosanasta puolet syntyy “oman puutarhasuunnitelman” representaation havainnollisuudesta ja toinen puoli on suunnitelman teoreettisesta perustelusta, jossa käytetään estetiikan, taidehistorian ja filosofian käsitteitä koherentilla tavalla.

Kurssin kotisivu: https://noppa.aalto.fi/noppa/kurssi/Inf-0.1300

Arvosteluasteikko: 0-5

Opetuskieli: Suomi

Lisätietoja: Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti informaatioverkostojen koulutusohjelman opiskelijoille. Mukaan voidaan hyväksyä lisäksi rajoitettu määrä muita opiskelijoita opettajan harkinnan mukaan.